The Snowman (Harry Hole, #7)

Ranked #27 in Crime Fiction, Ranked #27 in Thriller Crimesee more rankings.

V Osle napadol prvý sneh. Jonas ráno vstane a zistí, že jeho matka zmizla. Ostane po nej jediná stopa – ružový šál, čo jej daroval na Vianoce. Má ho na krku snehuliak. Predošlú noc sa nečakane zjavil na dvore a jeho čierne oči hľadia priamo do domu.
Prípad rieši inšpektor Harry Hole, ktorý nedávno dostal tajomný list s podpisom Snehuliak. Situácia sa ešte väčšmi zamotáva, keď Harry zistí, že tento model sa opakuje – za posledných desať rokov sa stratilo jedenásť žien, a to vždy presne v deň, keď napadol prvý sneh. Vyšetrovanie je pre Harryho o to zložitejšie, že sa týka jeho novej...
more

Rankings by Category

The Snowman (Harry Hole, #7) is ranked in the following categories:


Similar Books

If you like The Snowman (Harry Hole, #7), check out these similar top-rated books:


Learn: What makes Shortform summaries the best in the world?